วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

How to

อุปกรณ์
1.กระดาษหนังสือพิมพ์ 2.กาว 3.สีอะคริลิก 4.สีโป้ว 5.ยูรีเทน 6.พู่กัน 7.ปูนปลาสเตอร์ 8.กระดาษทราย
ขั้นตอนการทำเปเปอร์มาเช่
1.ปั้นต้นแบบด้วยดินน้ำมัน แล้วแบ่งต้นแบบเป็น 2 ส่วน

2.ผสมปูนปลาสเตอร์เทลงบนต้นแบบที่แบ่งส่วนไว้แล้วแห้งแล้วแกะต้นแบบออกมา


3.นำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่แช่น้ำ ปั้นจนละเอียดมาผสมกาวลาเท็กนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน

4.อัดใส่แม่พิมพ์จนเต็ม นำไปตากให้แห้งสนิท

5.แกะออกจากแม่พิมพ์แล้วนำมาทากาวปะกบ

6.แล้วนำมาทากาวปะกบ 2 ส่วนให้เข้าหากัน

7.ปะกบ 2 ส่วนให้เข้าหากัน

8.ทาสีโป้วปิดรอยขรุขระให้ทั่ว

9.ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

10.ทาสีด้วยสีอะคริลิกตกแต่งให้ลวดลาย

11.ทาสีเคลือบด้วยยูรีเทน

ภาพผลงานสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น