วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

boy & girl papermache

แถวบนเป็นผู้ชาย แถวล่างเป็นผู้หญิง (รูปแบบปัจจุบันค่ะ)

สาวตาโตแบบนี้เลิกทำแล้ว เอามาโชว์เฉยๆ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552collecion เก่าเล่าใหม่ ไม่น่าเชื่อว่ากระแสแพนด้าน้อยจะมาพอดี

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552